Catalunya hepatitis C, 19 de mayo

Hepatitis C Manifiest internacional 2007

ASSCAT, UN ANY MÉS, S’ADHEREIX AL MANIFEST INTERNACIONAL 2007 HEPATITIS C.

Des de la participació i la consciència vull unir-me a aquesta marxa solidària d’afectats per l’hepatitis C, en l’esperança de despertar els dormits i fer que els sords escoltin.

Joan Manuel Serrat per a Hepatitis C 2000.

Des de l’any 2002, 15 Organitzacions de pacients amb hepatitis C, des de 8 països, s’uneixen en aquest text que exigeix solucions a la problemàtica d’aquesta malaltia que ja pateixen 200 milions de persones en el món, es demanen controls perquè l’epidèmia no continuï danyant en silenci, suport als que ja viuen amb el virus VHC, i més punts que llegiran a continuació.

Aquesta edició és internacional (actualitzada 2007) i inclou un apartat especial per a Argentina.

No hi ha vacuna contra l’hepatitis C, no hi ha campanyes de prevenció, no hi ha detecció primerenca, hi ha cinc vegades més persones infectades per hepatitis c que per VIH, l’ anomenen la malaltia silenciosa, però majorment és silenciada.

L’hepatitis C danya el fetge sense produir generalment símptomes, àdhuc durant 15 0 20 anys d’evolució, pot produir fibrosis, cirrosis i càncer hepàtic(hepatocarcinoma).

Entre tots demanem que les autoritats de salut actuïn com la caòtica situació actual ho necessita, hi ha molt per fer i la salut pública està absent.

Aquesta és una proposta per a encoratjar entre tots.

Hepatitis C 2000 Fundació VHC Sense Fronteres.

19 DE MAIG 2007, DIA MUNDIAL DE L’HEPATITIS C

MANIFEST DE LES PERSONES AFECTADES PER VHC (modificació any 2007)

JA N’HI HA PROU DE SILENCIAR, la malaltia «silenciosa“

Els sotasignats, afectats per l’hepatitis C reunits en grups, organitzacions i fundacions, volem fer arribar a l’opinió pública i a les Autoritats responsables de la salut pública, informació sobre les condicions que ens afecten, perquè la seva divulgació pugui servir per a frenar la creixent expansió de la malaltia i perquè els que tenen la competència adoptin les mesures que condueixin a la solució definitiva de la problemàtica de l’hepatitis C en els nostres països.

Per què el nostre reclam?

Més de 200.000.000 de persones en el món estan infectades per l’hepatitis C (VHC) i la majoria no ho sap. L’hepatitis C generalment no presenta símptomes, per això se l’ anomena la «malaltia silenciosa“. El virus C (VHC) destruïx lentament cèl·lules hepàtiques i pot, amb el transcurs dels anys, produir cirrosis o càncer hepàtic.

L’hepatitis C es transmet quan es produeïx un contacte entre sang sana amb sang infectada pel virus C (transmissió via parenteral), com pot resultar pel fet de no adoptar mesures de asèpsia adequades per a l’hepatitis C; han ocorregut transmissions en l’àmbit de la Sanitat pública i privada, mitjançant transfusions i/o utilització de hemoderivats per al tractament d’altres malalties, així com també per compartir xeringues, en centres odontològics, llocs d’aplicació de piercings i tatuatges, podólegs, etc.

L’hepatitis C, degut a la característica de ser una malaltia majorment asintomática, sol ser diagnosticada de manera fortuïta en controls mèdics d’empreses, en les donacions de sang o en anàlisis prescrites per facultatius en recerca d’altres patologies.

Potser per la data relativament recent del descobriment del virus C (any 1989) i per la pròpia complexitat de la funció hepàtica, no tots els professionals de la medicina estan capacitats per a l’adequat tractament de la malaltia, i així succeïx que o bé li resten importància, amb les conseqüències negatives que tal actitud pot implicar, o, per contra, aconsellen als afectats pautes de comportament errònies, el que contribuïx a incrementar l’estat de depressió que genera la pròpia malaltia i a intensificar el sentiment de solitud que viuen molts dels afectats.

Per a pal·liar aquests i altres problemes que fan que l’hepatitis C s’estigui estenent ràpidament entre la població exigim de les Autoritats sanitàries:

1- Campanyes de divulgació per a coneixement i prevenció de l’hepatitis C, promovent la detecció primerenca de la malaltia, donant a conèixer públicament els grups en risc d’estar afectats.

2-Formació dels metges d’atenció primària en el coneixement genèric d’aquesta malaltia, sent aquests la primera baula de la cadena per a la detecció i una adequada orientació al pacient.

3- Immediata prova de marcadors hepàtics en el cas de transaminases elevades o de símptomes que facin sospitar l’existència de la malaltia.

4- Immediata prova de marcadors hepàtics i anti C a quins estiguin compresos en grups de risc per a aquesta malaltia.

5- En cas positiu, atenció immediata per metges especialitzats.

6- Lliurament als pacients, com pràctica generalitzada, de la documentació relativa a proves realitzades i anàlisis prescrites, història clínica.

7- Seguiment integral multidisciplinar dels afectats pels problemes psicològics i físics que puguin derivar-se d’aquesta malaltia o bé de les conseqüències produïdes per efectes secundaris del tractament per a l’hepatitis C.

8- Reconeixement per part de l’Estat del caràcter crònic de l’hepatitis C a tots els efectes, tant laborals com socials.

9- Que la co-infecció VHC/VIH (Sida) inclogui els mateixos drets que aquí demanem, sumats a la urgent investigació de mètodes més efectius de tractament i l’adequada informació primerenca.

10- Reconeixement del 19 de maig com Dia Mundial de l’Hepatitis C per l’Organització Mundial de la Salut, dia específic perquè s’intensifiqui el treball en les solucions de la problemàtica d’aquesta malaltia d’acord amb les necessitats de cada país.

Fins a aquí els punts de coincidència internacional.

A Argentina, els reclams comuns internacionals i els punts que es demanen a continuació per al nostre país, podrien trobar solució si les autoritats sanitàries impulsessin la creació d’un «Programa Nacional d’Hepatitis Virals“.

ARGENTINA PUNT 11 AL 18:

11- Control obligatori de la sang en tots els centres de donació per mètodes de biologia molecular que reduïxen el període finestra (transmissió) de 90 dies a 11, vam exigir que la seva utilització sigui obligatòria en tots els bancs de sang del país.

12- Aplicació immediata de la teràpia Interferó pegilat i Ribavirina, o qualsevol altra que resulti efectiva en el tractament de la malaltia, respectant absolutament la indicació mèdica i proveït en forma gratuïta i contínua per obra social, medicina prepaga, o l’estat des dels seus hospitals públics, municipals, provincials, estatals, etc.

13- Lliurament dins del termini i en la forma escaient sol·licitada pel metge dels medicaments específics per al tractament de l’hepatitis C, ja sigui per part de les autoritats sanitàries, Obres Socials o Assegurances de Salut. Fet que avui es compleix amb dificultat en alguns casos amb el consegüent agreujament de la malaltia. Medicació continuada.

14- Reconeixement del 100% a càrrec tant de l’autoritat sanitària com de qualsevol Obra Social o Asseguança de salut en tots els estudis de diagnòstic indicats al pacient de VHC pel seu metge especialista (ex.: genotip, càrrega viral, etc. pre intra i post tractament).

15- Reconeixement del 100% a càrrec tant de l’autoritat sanitària com de qualsevol Obra Social o Segur de salut dels medicaments que se li indiquin a l’afectat d’hepatitis C per prevenció, danys i complicacions derivades de la malaltia o del tractament indicat (ej: eritropoyetina, àcid ursodesoxicólico, bovina per a hepatitis B, etc.)

16- Urgent provisió de reactius a tots els Hospitals públics i Centres de salut per a la detecció de VHC i per a la quantificació de la càrrega viral i genotip, aquests últims són determinants per a la realització del tractament.

17- Equiparació de serveis de salut -Que les petites ciutats, pobles i paratges accedeixin fàcilment al mateix tipus d’atenció especialitzada que es brinda en les grans ciutats, igualtat d’oportunitats en salut que avui manca en important quantitat de casos.

18- Donada l’alta demanda de trasplantament hepàtic que produeïx el virus VHC, demanem s’optimitzi el sistema de donació per a disposar de la quantitat d’òrgans per a trasplantament necessària actualment, i la qual pot estimar-se a futur immediat donada la prevalença del HCV a Argentina i donat els importants índexs de detecció que continuen creixent.

En el Dia Mundial de l’Hepatitis C, volem alçar la nostra veu per a denunciar davant els Governs i mandataris de tots els països, així com davant l’Organització Mundial de la Salut, les manques que sofrim els afectats pel VHC a nivell mundial i regional, a fi que es promulguin normes encaminades a la resolució de les necessitats que han quedat assenyalades.

ORGANIZACIONS INTERNACIONALS SIGNANTS:
ORGANIZACIÓN HEPATITIS C 2000 – ARGENTINA
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MALALTS D’HEPATITIS C – ESPAÑA
FUNDACION HCV SIN FRONTERAS – ARGENTINA – Pinamar www.hcvsinfronteras.org.ar
FUNDACIÓN CIVITAS FIRMA – MÉXICO DF –
HEPATITIS C 2000 IBÉRICA – ESPAÑA –
ORGANIZACIÓN HETZ – ISRAEL –
OPTIMISMO – BRASIL –
HEPATITIS C SUPPORT PROJECT – San Francisco -USA –
FEDERACION NACIONAL DE ENFERMOS Y TRASPLANTADOS HEPATICOS – ESPAÑA
UNA C – Rosario ARGENTINA –
ANDAAHC – MADRID – ESPAÑA
ASOCIACIÃ’N GUATEMALTECA DEL HÃŒGADO – GUATEMALA
ASOCIACIÃ’N DE ENFERMOS DE HEPATITIS C – ESPAÑA
HEPCBC – CANADÁ

Traducción de Asscat 19 de mayo de 2007

Versión en castellano

Archivado en:


RSSComentarios (0)

Trackback URL

Comentarios Cerrados.